Bauhaus Ekolü Nedir?

Birinci Dünya Savaşından sonra sanat eğitimini kökten etkileyen bir kurum olan Bauhaus, endüstrileşmenin ayrıştırdığı sanatsal, teknik ve üretimsel bölümlerin birlikteliğini yeniden oluşturma uğraşlarının önemli bir noktasında 1919 yılında Almanya’da kurulmuştur. Bauhaus anlayışı, uygulamalı sanatlar ile güzel sanatlar arasındaki engeli ortadan kaldırarak her iki uğraş alanının karşılıklı etkileşmesine uygun bir ortam hazırlamayı amaçlamıştır. Bauhaus’da amaç, hiçbir zaman zanaatkâr yetiştirmek olmamış, uygulanan eğitim ve öğretimin esası, kişisel becerileri geliştirecek atölye sistemi üzerine oluşturulmuştur.

Atölyeler araştırma laboratuvarları gibi kullanılmış, endüstrinin gereksinimi olan modüller, bu atölyelerde hazırlanmıştır. Bauhaus’ta ilk defa endüstrinin gereksinimlerini karşılama amacıyla tasarımlar hazırlanarak, tekstil, cam, metal, baskı ve seramik atölyelerinde prototipler yapılmış, fabrikalarda üretimler gerçekleştirilmiştir. Toplum, ilk kez sanatçılar tarafından hayata geçirilen bu tasarımları günlük yaşamda kullanma fırsatını bulmuştur.

Bauhaus Tasarım Ekolü Üzerine Makaleler:

Bauhaus Ekolüne Bakış

Bauhaus Ekolüne Bakış

Atahan Göktürk Güner, Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı 15

Bauhaus bir fikirdi. Onun dünyadaki tüm ilerici okullar üzerindeki büyük etkisinin temelinde, onun bir fikir olma gerçeğinde yatmaktadır. Böyle bir etkiye ne bir organizasyonla, ne de propagandayla ulaşılabilir. Yanlızca bir fikrin böyle bir etki yapma gücü vardır ki, geniş yankılar uyandırabilsin.

Türkiye’den Bauhaus Çıkar mı?

Türkiye’den Bauhaus Çıkar mı?

Atahan Göktürk Güner | | Sayı 04

Kısa dönemde tasarım dünyasını etkisini alan Bauhaus'un, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini görmek mümkün. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan Alman öğretmenler, Türkiye'de eğitime önemli katkılarda bulundular. Peki Türkiye'de böyle bir hareket mümkün mü? Olabilir mi?

Bauhaus Ekolüne Bakış

Bauhaus Ekolüne Bakış

Atahan Göktürk Güner, Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı 03

Bauhaus bir fikirdi. Onun dünyadaki tüm ilerici okullar üzerindeki büyük etkisinin temelinde, onun bir fikir olma gerçeğinde yatmaktadır. Böyle bir etkiye ne bir organizasyonla, ne de propagandayla ulaşılabilir. Yanlızca bir fikrin böyle bir etki yapma gücü vardır ki, geniş yankılar uyandırabilsin.
Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

ücretsizdir.