Ekoloji Nedir?

1870 yılında ilk olarak Alman biyolog Ernst Haeckel, çalışmalarında “ekoloji” kavramını kullanmıştır. 1930’lu yıllara kadar bilimsel bir statü kazanamayan bu kavram, canlıların birbirleri ve çevreleri arasındaki etkileşimlerini incelemektedir. Ekoloji kavramı, Yunanca kökenli “ev” (oikos) ve “anlama” (logos) sözcüklerinden türeyerek, “gezegenimizi anlamamıza aracılık eden” anlamına gelmektedir (Porritt 1986).

Ekoloji, organizmaların birbirleri ile ilişkileri ve fiziksel çevreleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Yaşadığımız dünyayı evimiz; hayvanları, bitkileri ve diğer canlıları da ev arkadaşlarımız olarak görmek hiç de yanlış olmayacaktır. Bir evde huzur nasıl ancak karşılıklı sevgi ve saygıyla sağlanıyorsa, dünyada da ancak bu şekilde sorunsuz yaşayabiliriz. Ekolojinin amacı ise evimizdeki dengeyi ve huzuru sağlamaktır. Ekolojik çalışmalar, mimari, tasarım, sanat ve diğer pek çok bilim dalının çalışma alanlarını destekler ve dünya için daha faydalı çalışma alanları sunar.

Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Üzerine Makaleler:

Plastik Çağı: Mikroplastiklere Genel Bakış

Plastik Çağı: Mikroplastiklere Genel Bakış

Elif Ersöz | | Sayı 09

Teknolojinin gelişmesi, yeni buluşlar ve küreselleşme ile birlikte birçok yenilik hayatımıza girdi. Peki, bu hızlı gelişmeler dünyanın ekosistemini nasıl etkiledi? Hızlı tüketim ve buna katkı sağlayan birçok faktör dünyamıza çevre kirliliği olarak geri döndü. 1950’li yıllarda başlayan plastik kullanımı her alanda kolaylıkla kullanım ve ucuza mal edilme gibi nedenlerle günümüz plastik çağ olarak adlandırılmaya başladı.

Umut Işığı: Liter of Light

Umut Işığı: Liter of Light

Elif Ersöz | | Sayı 05

21.Yüzyıl dünyasında temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere herkes eşit olanaklara sahip değil. Kimi coğrafyadaki bireyler için elektriğe ulaşmak hâlâ bir ayrıcalık sayılıyor. Dünyada bir milyara yakın insan doğal afetler ve ekonomik sebeplerle elektriğe hâlâ erişemiyor. Elektrik olmadan yaşamını sürdüren birçok topluma umut ışığı olan 'Liter of Light' projesiyle tanışalım.

Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımı

Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımı

Ece Çelik | | Sayı 01

Dünya üzerinde varlığını sürdüren iki farklı sistemden bahsedilmektedir. Bunlardan ilki, canlı yaşamının sürmesini sağlayan toprak, hava, sudan meydana gelen ve birleşimi sonuncunda ekosistemin oluştuğu doğal sistemdir.
Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

ücretsizdir.