Ergonomi Nedir?

Ergonomi kelimesi “iş bilimi” Yunanca ergon (iş) ve nomos’tan (yasalar) türetilmiştir.

Ergonomi ve insan faktörleri genellikle birbirinin yerine ya da bir birim olarak kullanılmaktadır. (Örneğin, insan faktörleri / ergonomi - HF / E veya E / HF) EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği)‘nın kabul ettiği bir ifade biçimidir.

İnsanlar ve bir sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimlerin anlaşılmasıyla ilgili bilimsel disiplindir.

Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesi ve hem makinelerin hem de donanımın çalışan insan yatkınlıklarına göre hesaplanması amacıyla yapılan inceleme ve araştırmaları kapsar. Çalışma çevresi ve içerdiği tüm sistemleri, insanın psiko-fizyolojik ve sosyo-kültürel tüm kapasite ve limitleriyle uzlaştırarak üretimsel verimliliğe ulaşmayı amaçlayan uygulamalı bir bilimdir.

Ergonomi Hakkında Makaleler:

Tasarım Sözlüğü: Ergonomi

Tasarım Sözlüğü: Ergonomi

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı 04

Ergonomi, insanlar ve bir sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimlerin anlaşılmasıyla ilgili bilimsel disiplindir. Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesi ve hem makinelerin hem de donanımın çalışan insan yatkınlıklarına göre hesaplanması amacıyla yapılan inceleme ve araştırmaları kapsar.
Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

ücretsizdir.