Tasarım sözlüğü köşemizde her ay bir tasarım terimini ele almaktayız. Her tasarımcının bilmesi gereken bu kelimeler hakkında aşağıdaki makalelerden bilgi edinebilirsiniz.

Tasarım Sözlüğü Köşemizde Yayınlanan Makaleler:

Tasarım Sözlüğü: Mindmap

Tasarım Sözlüğü: Mindmap

Atahan Göktürk Güner | | Sayı 15

Zihin haritası, Türkçe'ye İngilizce Mind (Zihin) + Map (Harita) kelimelerinden geçmiştir. Düşünceleri bağlantılarla ifade ederek görselleştirmek, konuyu kavramayı ve çözümlemeyi hızlandırmak için en sık kullanılan diyagram türlerinden biri Mindmap'tir.

Tasarım Sözlüğü: Tensegrity

Tasarım Sözlüğü: Tensegrity

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı 13

Tensegrity kelimesini tension (gerginlik) ve integrity (bütünlük) kelimelerinin birleşimi oluşturdu. Bu kelime mucit Richard Buckminster tarafından bulunmuştur. Tensegrity, Buckminster Fuller tarafından; insanlar yerine doğa tarafından inşa edilmiş gibi görünen yeni bir tür mimari vizyonunu tanımlamak için icat edildi.

Tasarım Sözlüğü: Prototip

Tasarım Sözlüğü: Prototip

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı 11

Prototip sözcüğüne Türkçede karşılık gelen anlam, ilk örnek, modeldir. İngilizce prototype olan bu kelimenin İngilizce sözlükte açıklaması, 'Ürün, ticari olarak üretilmeden önce gerektiğinde tasarımının değiştirilebilmesi için test edilen bir üründen üretilen ilk birimlerden biri.' Tasarım sürecinde prototip oluşturmak; ürünün özelliklerini keşfetmek, tasarım konseptini görmek, iyi anlamak ve aktarmak, üründen geri bildirim almak ve ürünü geliştirmek için oluşturulan gerçekçi bir taslaktır.

Tasarım Sözlüğü: Mock-up

Tasarım Sözlüğü: Mock-up

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı 10

Mock-up sözcüğü, İngilizce bir kelime olup Türkçe'de model-maket anlamına gelmektedir. Mock-uplar belirli bir tasarımın tüm açılardan nasıl görüneceğini yansıtmak için yapılır ve kullanılır. Ürün maketleri, nihai bir ürün hakkında genel fikri iletmek amacıyla gerçek yaşam bağlamında sunmak için kullanılır, çalışan bir model değildir.

Tasarım Sözlüğü: Kolaj

Tasarım Sözlüğü: Kolaj

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı 09

Elde mevcut her tür basılı, çizili ya da fotografik malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak düzende yapıştırılmasıyla elde edilir. Böylelikle kendileri sanatsal nitelikte olmayan çeşitli malzemeler, yalnızca yeni bir kompozisyon oluşturmak için kullanımları sayesinde bir sanat yapıtı meydana getirirler. Bu durumda sanatsal üretim süreci sadece bir kompoze etme etkinliğine indirgenmiş olur.

Tasarım Sözlüğü: Component

Tasarım Sözlüğü: Component

Atahan Göktürk Güner | | Sayı 08

Latin kökenli terim olan component; mühendislikte, tasarımda veya yazılımda sıklıkla karşımıza çıkan bir kelimedir. Com (ile, birlikte) + Ponere (Latince, Türkçe karşılığı: yer) (İngilizce: to place) (yerleştirmek) anlamını taşıyarak bir araya getirmek, meydana getiren parçalar olarak algılamak mümkün.

Tasarım Sözlüğü: Persona

Tasarım Sözlüğü: Persona

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı 07

Personalar tasarım problemlerinin tanımlanması ve problemlere çözüm tasarlayabilmek amacı ile - sorunu yaşayan kullanıcıların bulguları ışığında- ideal müşteri tipinin kurgusal karakteridir.

Tasarım Sözlüğü: Kitsch

Tasarım Sözlüğü: Kitsch

Şahsenem Göksu Göktürk, Elif Ersöz | | Sayı 06

“Net ve katı tanımlar beklemeyin, aksi takdirde dersin sonunda pek çok sorunun yanıtsız kaldığını düşünürsünüz ki bu soruları ancak kitsch üzerine üç ciltlik bir çalışma yaparsam açıklayabilirim.” -Hermann Broch
Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

ücretsizdir.