STORYBOARD NEDİR?

Storyboard kelimesi, İngilizce story(hikaye)+board(pano) kelimelerinden oluşan birleşik bir kelimedir. Hikaye panosu, hikaye şeridi, film şeridi, resimli taslak gibi anlamlara gelmektedir.

Storyboard, bilgileri görsel olarak planlama, düzenleme, şematik hale getirme ve sunmanın bir yoludur. Bir sürecin olay örgüsünü göstermek için kullanılır. Süreç içinde yaşananlar hikaye panoları içinde sıralı çizimler dizisi olarak oluşturulur. Panolara ayrılmasını sebebi, her panonun önemli bir adımı oluşturmasıdır. Her adım bir durumu anlatır; başından sonuna bakıldığında ise bir hikaye veya kısa bir film şeridi görünür ve okunur.

Storyboard'un kurgulama işleminde sahnelerin hem sözcüklerle bir betimlemesi yapılır hem de her sahne çizgi filmlerde olduğu gibi şematik bir biçimde görselleştirilir.

Bu anlatım yöntemi özellikle sinema ve reklam sektöründe kullanılsa da artık sanatın ve tasarımın birçok alanında görülmektedir.

"Kelimelere hayat vererek, storyboard'lar size kelimelerin yapamayacağı şeyleri gösterir." -Airbnb | Joe Gebbia

Breaking Bad storyboard Breaking Bad storyboard
Tom and Jerry storyboard Tom and Jerry storyboard
Rick and Morty storyboard Rick and Morty storyboard Lilo and Stitch storyboard Lilo and Stitch storyboard
Storyboard Örneği

Sinema, film, dizi ve animasyon sektöründe senaryo, çekim öncesi sahnelerin karelere ayrılarak sahneyi kabataslak olarak kağıda aktarılmasında kullanılır. Çekim teknikleri ve senaryo ile ilgili notlar alınır. Hepimizin hayranlık ile izlediği bir çok film storyboard tekniği ile o harika sahnelerin önayağını oluşturmaktadır.

 Harry Potter Zümrüdüanka Yoldaşlığı çekim sahneleri için hazırlanan storyboard. Harry Potter Zümrüdüanka Yoldaşlığı çekim sahneleri için hazırlanan storyboard.
Parasite çekim sahneleri storyboardu. Parasite çekim sahneleri storyboardu.
Moulin Rouge için hazırlanan storyboard. Moulin Rouge için hazırlanan storyboard.
It, Bölüm 2 için hazırlanan storyboard. It, Bölüm 2 için hazırlanan storyboard.
Storyboard için çizimin iyi olması değil, anlaşılabilir olması önemlidir. Storyboard bir sanat eseri değildir, anlatım aracıdır.

Storyboard için çizimin iyi olması değil, anlaşılabilir olması önemlidir. Storyboard bir sanat eseri değildir, anlatım aracıdır.

Storyboard'un Tarihçesi

Üç Küçük Domuz storyboard Üç Küçük Domuz storyboard Üç Küçük Domuz storyboard

Özel efektler öncüsü Georges Méliès'in storyboard kullanan ilk film yapımcıları arasında olduğu bilinmektedir. Ancak bugün yaygın olarak bilinen biçimdeki storyboard, 1930'ların başlarında Walt Disney stüdyosunda geliştirildi. Üç Küçük Domuz filmiyle Walt Disney, günümüzün storyboard babası olarak gösteriliyor. Disney, sahneleri ayrı kağıtlara çizme ve bunları bir ilan tahtasına iğneleyerek bir hikayeyi sırayla anlatma fikrini yaratma konusunda animatör Webb Smith'e güvendi ve böylece ilk storyboard oluşmuş oldu. Ayrıca, stüdyoların animatörden farklı bir meslek olarak uzmanlaşmış storyboard sanatçılarıyla ayrı bir "hikaye bölümü" bulundurmasının gerekliliğini ilk fark eden Disney oldu. İzleyicilerin bir filmi hikayesi olmadan izlemeyeceklerini fark etmişti. Onlara karakterleri önemsemeleri için bir sebep verdi. 1938'de, tüm Amerikan animasyon stüdyoları storyboard kullanıyordu.

Üç Küçük Domuz storyboard çizimleri

Endüstriyel Tasarımda Storyboard Nasıl Kullanılır?

Endüstriyel Tasarım Storyboard Endüstriyel Tasarım Storyboard

Storyboard, ürün bileşenlerinin yerleşimlerinin önceden görülmesi ve olası hataların henüz kâğıt veya ekran üzerinde düzeltilebildiği taslaklardır. Görsel senaryo hazırlama sürecinde oluşturulan taslaklar projenin uygulanabilirliği hakkında bilgi verir. Ürünü tasarlama sürecinde araştırma ve eskizlemeyle birlikte olası durumları anlamak ve açıklamak için hazırlanır. Ürün son aşamadayken ürün hakkında bilgi vermek için ürünün kullanım senaryosu olarak da kullanılır. Bir anlamda görsel senaryo süreçteki eksikliklerin henüz yaşanmadan fark edilmesini sağlamaktadır. Ürünün kullanım senaryosunu storyboard olarak gösterilmesi tasarım sürecinde çalışan herkesin ve en önemlisi müşterilerin de zihninde ürün ve senaryoyu somutlaştırmasını sağlar. Bu bağlamda görsel senaryo üretilecek ürün hakkında bir öngörü kazandırarak riski azaltır. Planlı işlem adımları ile ilerlemeyi sağlayarak hız kazandırır. Bu sebeple ürün üretimi sürecinde rolü oldukça büyüktür.

Endüstriyel Tasarım Storyboard Endüstriyel Tasarım Storyboard

Markut's Storyboards

Tasarımcı: Şahsenem Göksu Göktürk, Endüstriyel Tasarım Storyboard, Güven Mahremiyet Projesi Tasarımcı: Şahsenem Göksu Göktürk
Tasarımcı: Şahsenem Göksu Göktürk, Endüstriyel Tasarım Storyboard, Güven Mahremiyet Projesi Tasarımcı: Şahsenem Göksu Göktürk
Tasarımcı: Zeynep Yarar, Endüstriyel Tasarım Storyboard Tasarımcı: Zeynep Yarar
Tasarımcı: Zeynep Yarar, Endüstriyel Tasarım Storyboard Tasarımcı: Zeynep Yarar
Tasarımcı: Zeynep Yarar, Güven Projesi Ürün Kullanım Senaryosu Tasarımcı: Zeynep Yarar
Tasarımcı: Zeynep Yarar, Güven Projesi Ürün Kullanım Senaryosu Tasarımcı: Zeynep Yarar
Tasarımcı: Deniz Çam, Pandemi Güven Projesi Ürün Kullanım Senaryosu Tasarımcı: Deniz Çam
Tasarımcı: Deniz Çam, Pandemi Güven Projesi Ürün Kullanım Senaryosu Tasarımcı: Deniz Çam
Tasarımcı: Deniz Çam, Pandemi Covid-19 Ürün Seti Projesi Ürün Kullanım Senaryosu Tasarımcı: Deniz Çam
Tasarımcı: Deniz Çam, Pandemi Covid-19 Ürün Seti Projesi Ürün Kullanım Senaryosu Tasarımcı: Deniz Çam
Tasarımcı: Atahan Göktürk Güner, Akülü Sandalye Şarj Birimi Ürün Kullanım Senaryosu Tasarımcı: Atahan Göktürk Güner
Tasarımcı: Atahan Göktürk Güner, Akülü Sandalye Şarj Birimi Ürün Onarım Senaryosu Tasarımcı: Atahan Göktürk Güner
Tasarımcı: Atahan Göktürk Güner, Çadır Tasarımı kullanım senaryosu Tasarımcı: Atahan Göktürk Güner
Tasarımcı: Atahan Göktürk Güner, Kahve Makinesi kullanım senaryosu Tasarımcı: Atahan Göktürk Güner
Tasarımcı: Elif Ersöz Storyboard Tasarımcı: Elif Ersöz
Tasarımcı: Merve Çetin Storyboard Tasarımcı: Merve Çetin  
   https://tr.wikipedia.org/wiki/Resimli_taslak

   https://en.wikipedia.org/wiki/Storyboard
   
   https://medium.com/brand-language/storyboards-a-new-way-to-understand-your-audience-eae7d09bf543
   
   https://www.storyboardthat.com/tr/blog/e/storyboard-nedir
   
   https://www.sofilm.com.tr/post/storyboard-nedir
   
   https://www.instructionaldesign.org/concepts/storyboarding/
   
   https://www.rotka.org/unlu-filmlerin-storyboardlari/
   
   Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler,Journal of Theory and Practice in Education 2015, 11(1), 16-32 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/63476
   
   e-ISSN: 2602-2516 Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Educational Research 2018; 2(4); 12-18 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/615042
   

Bu makale tarihinde MARKUT Dergi Sayı: 14 altında Şahsenem Göksu Göktürk tarafından yazılmıştır. Sayının devamını aşağı kaydırararak okuyabilirsiniz. Üst menüden diğer sayılarımızı okuyabilir, buraya tıklayarak anasayfaya dönebilir veya alt bölümdeki formu doldurarak dergimize abone olabilirsiniz.

Paylaş:
Markut Mailde İllustrasyon
Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

ücretsizdir.